Pharma Automation & Industrial IT

Integrido
Job opening: We’re looking for talented, ambitious and opened minded people contact us at job@zatea.dk
 
Try our partner software: Integrido is a very strong baseline tool. You can create a single fingerprint file where your entire selected file structure is listed. The list in the fingerprint contains the path and the file name and corresponding checksum for each file that resides in a specified path on the computer. You can easy detect if the checksum of the original file listed in the fingerprint is corrupted or if the file is missing on
the computer by using Integrido. 
 
Try it out - visit Integrido LinkedIn page for contact info - press the icon image to visit page or write us at
info@integrido.com
 

Services

Serialization - IT & Automation

Baseline and configuration management

Quality Assurance & Validation

Design, Programming & Optimization

Trouble Shooting & Integration

MES modeling and Interface assistance

Read more

 

News

 Miljøpolitik

Virksomheden vil løbende, aktivt og systematisk arbejde for at minimere belastningen
af det eksterne miljø, hvor det er økonomisk og teknisk muligt.


Den miljøpolitiske målsætning er at:
• Minimere transportformer der involverer fossile brændstoffer
• Vi vil påvirke vores nærmiljø til at benytte højere grad af renewable energy
• Vi vil affaldssortere så største delen af vores affald genanvendes
• Vi vil prioriterer korrekt bortskaffelse af tekniske restprodukter, herunder komponenter og it -udstyr
• Vi vil reducere vores footprint ved løbende at foretage energioptimering
Virksomheden forpligter sigt til:
• At opdatere og videreudvikle arbejdsgange, holdninger og kompetencer.
• Opstille konkrete mål, der viser i hvor høj grad der leves op til miljøpolitikken og -målsætningerne.
• At overholde alle bindende forpligtelser og relevante lov- og myndighedskrav.

Customer feedback

Our customers like our services and we get the best score in our survey's - they are located in Germany, Denmark, US, China, France and Brazil.

We have contributed with simplification of processes, improved robustness for machine equipment and IT systems. We have supported for increasing production capability by optimization of equipment.and retrofitting also on critical high speed business equipment whit sharp deadlines and expectations of 100% production capacity after intervention.

One of our recent project was a big retrofit installing new inspections systems on 2 high speed lines - the project manager was very satisfied and the lines went back to production with out any hick ups or unexpected side effects. 

Execute to Realize

One of our key competences is hardcode automation - This makes us able to read and program source code in a variety of systems i.e. aseptic fillers and packaging machines where we perform trouble shooting and root cause analysis at very high level.

Projects relating to improvements, design changes, programming, implementation and qualifications for several processes and systems has given high experience and understanding of how and were different technologies are utilized.

Zatea ApS | VAT number: 33780974 | Copenhagen - Denmark | Phone: +45 30714365 | info@zatea.dk